Name:
Sân vận động Thống Nhất
Adress:
138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 Điện
Ville:
Ho Chi Minh City
Pays:
Carte
Équipe:
Surface:
pelouse naturelle
Capacity:
25000

Match d'aujourd'hui au Sân vận động Thống Nhất

Aucun match à afficher

Prochains matchs à jouer au Sân vận động Thống Nhất

Derniers matchs joués au Sân vận động Thống Nhất